Aleš Solárik - bas

 

Pedagóg Konzervatória J.L.Bellu. Učím hru na klavíri. Hudbe sa venujem aj mimo zamestnania ako organista v Slovenskej Ľupči, ako člen hud.skupiny Elite Music a ako prvý bas v Otto voce. Profesionálne pôsobím v slovenskom klavírnom duu s kolegom Petrom Pažickým. Okrem muziky mám vo veľkej obľube moju početnú rodinku, ktorej venujem prioritne svoj všetok voľný čas.