Michaela Kukurová - soprán

Študovala spev na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. V roku 2011 absolvovala štúdium spevu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V roku 2004 získala 3. cenu na Súťaži slovenských konzervatórií v Banskej Bystrici. Zúčastnila sa majstrovských kurzov Evy Blahovej, Petra Dvorského a Maurizia Scarfea. Od roku 2007 pôsobí ako hosť v Štátnej opere Banská Bystrica.