Zuzana Uhríková

Všetko to začalo v detstve piesňou „Holka modrooká“, ktorá bola v mojej speváckej „kariére“ prvou piesňou v umeleckej škole... a postupne spevácka záľuba vyvrcholila štúdiom na banskobystrickom konzervatóriu. Práve tu sa nám skrížili cesty s Mirkou a so všetkými "Oťákmi" :-) Hudobný život si vyžaduje veľa sebazaprení, času a obety, ale potlesk a úsmevy na tvárach ľudí sú odmenou za všetko úsilie. Pre mňa je spievanie v  OTTO VOCE veľkým darom a povzbudením v hudobnom i v osobnom živote, preto sa „holka modrooká“ teší na spoločné stretnutia na koncertoch s Vami :-)