Matúš Šimko - tenor

 

Moja cesta sa začala v mrazivé pondelkové ráno v meste pod Urpínom. Sled priaznivých náhod, ktorý sa vinie od detstva, ma po úspešnom absolvovaní gymnázia a mnohých rokoch štúdia klavírnej hry na ZUŠ, priviedol na fakultu práva v Banskej Bystrici, kde popri univerzitnom vzdelaní, absolvujem operný spev na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu.

Počas štúdia som nadviazal spoluprácu s domácimi aj zahraničnými umeleckými telesami. Ako člen Chamber Choir of Europe som účinkoval na koncertoch Bobbyho McFerrina v Nemecku. Absolvoval som koncertné turné na Kanárskach ostorovch, Menorke a
Iberskom poloostrove ako člen World Youth Choir. V oblasti barokovej hudby som spolupracoval s pražskou Musicou Floreou. Pravidelne hosťujem v zbore Sv.Cecílie, Košice ako aj vo vokálnom a cappella súbore Gregoriana, Košice, s ktorým som nahral CD nosič Tempus adventus. Pod vedením Mareka Kleina, som nahrával chorálne fragmenty z Banskej Bystrice. Absolvoval som niekoľko vokálných interpretačných kurzov (Ľubica Rybárska, Peter Dvorský, Ambra Vespaziani, Maurizio Scarfeo).

S radosťou sa venujem príležitostnému komponovaniu hudby. Zo skladateľských úspechov spomeniem nahrávanie autorskej slávnostnej znelky pre Univerzitu Tomáša Baťu v Zlíne a 1. miesto v autorskej skladateľskej súťaži pre detský spevácky zbor 2010 vyhlásenej Národným osvetovým centrom v spolupráci s Hudobným fondom a Hudobným centrom.

Vo voľnom čase s radosťou pečiem koláče a fotografujem.