Miroslava Matisová

 

- nar. v roku 1971
- v r.1985-1989 študovala hru na klavíri na Konzervatóriu v Žiline u p. Danuši Kurkovej.
- v r.1990-1995 študovala hru na klavíri na VŠMU v Bratislave  v triede  Mgr. Ivana Gajana
- v r.1993-1997 študovala zborové dirigovanie na VŠMU u doc. Ladislava Holáska
- od r.1996 pôsobí ako pedagóg na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici
 
- v r. 1994-1995 bola dirigentkou Akademického sp. zboru TEMPUS v Bratislave
- v r. 1996-1997 dirigentkou Vysokoškolského  sp. zboru TECHNIK v Bratislave
- v r. 1998-2002 dirigentkou Komorného sp. zboru ARS VOCALIS v B. Bystrici
- od r. 1996 je striedavo dirigentkou DSZ, Madrigalu Konzervatória J.L.Bellu
- od r.2008 vedie vokálny ansámbel OTTO VOCE – B.Bystrica
- od r. 2009 vedie MSZ a DSZ Konzervatória J.L.Bellu v B Bystrici